TACK ALLA för en fantastiskt bra konferens!

Många givande samtal, spännande live-diskussioner, intressanta föreläsningar, seminarier som gav mersmak och många tillfällen att lära känna fler personer som längtar efter att apologetiken ska växa i Sverige.

På årsmötet togs det slutgiltiga beslutet att vi ska gå ihop med CKA under det nya namnet Apologia – centrum för kristen apologetik! Väldigt roligt och spännande! (Mer info kommer senare)

Vi vill gärna ha feedback på vad ni tyckte om konferensen och vad ni önskar i framtiden, fyll gärna i dessa tre frågor på länk:
https://goo.gl/forms/jQ3OUFo2Cpm4RzIt1

 

På visionskvällen fick vi drömma om hur apologetiken kan växa och uttryckas i Sverige.
Här kommer en sammanställning av kvällens samtal som ni deltagare sms:ade in efter gruppdiskussionerna:

Nå ut med apologetiken till alla åldrar, barn, ungdomar och äldre
* Exempelvis skriva och översätta böcker som riktar sig till barn, till föräldrar och församlingar
* Ungdomar pratar mycket om mänskliga rättigheter och etik och moral i exempelvis projektarbeten. Kan Apologia finnas med och ge det kristna svaret på varför det finns moral? Att visa på att alla gör sina val utifrån en livsåskådning

Församling
* Få in apologetiken på de teologiska utbildningarna
* Utveckla föredrag som är skräddarsydda för pastorer
* Se till församlingarnas specifika behov och styrkor och stötta med rätt saker
* Apologetik i predikan, i evangelisation
* Samarbeta mellan församlingar – människor som har olika gåvor, passioner och längtan som kan hjälpa varandra. Väcka intresse i församlingarna först, så att det blir en bättre spridning. Börja enkelt, exempelvis samtalskvällar. Sprida klipp, citat eller liknande så att det når många.

Vad apologetik är
* Förmedla att apologetik inte bara är avancerad religionsfilosofi utan kan vara så enkelt som att ställa frågor och fundera
* Vissa kanske håller vissa frågor för sig själva för att inte öka andras tvivel. Hur tacklar vi den kulturen? Hur kan vi uppmuntra varandra att dela och arbeta med de svåra frågorna?

Plattformar
* Apologetik-grupper
– Att ses i en grupp skapar “accountability” och att “det blir av” att läsa, fördjupa sig i och använda apologetiken
* Vi behöver tänka igenom så att vi skapar kontakt med dem vi vill nå. Missionell verksamhet plus apologetik

Har du fler frågor eller input du vill skicka med oss? Maila till info@apologia.nu!

 

 

Inspelat material från konferensen

Vi lyckades fånga det mesta av konferensen åtminstone på ljud, så nedan finner du ljudfiler från föreläsningar och seminarier.

Behöver tron försvaras? – Stefan Gustavsson

Denna föreläsnings finns på Webbkyrkans hemsida med både ljud och bild

 

Bibelns trovärdighet – Advanced. Stefan Gustavsson

 

Tro & Vetenskap – Basic. Mattias Engström 

 

Tro & Vetenskap – Advanced.  Mats Selander

 

Gudsbilden i Gamla testamentet – Advanced. Stefan Gustavsson

 

Det moraliska argumentet – Basic. Tobias Carlzon

 

Livediskussion/samtal om Ondskans problem. Mats Selander & Linda Svensson

 

Livediskussion/samtal om Jesus som enda vägen. Ray Baker & Emelie Rynningsjö