Hur kan vi veta att den kristna tron är sann? Hur ska vi kunna orientera oss i djungeln av världsbilder och sanningsanspråk som vi möter i vardagen? Och i vilken ände ska vi börja? Apologia vill skapa en konferens som syftar till att ge både dig som är generellt intresserad av apologetik och dig som är församlingsledare undervisning och verktyg inom området apologetik.

Helgen kommer innehålla en blandning av kortare undervisningspass, men också praktiska delar där vi iscensätter och testar att diskutera vanliga teman från olika vinklar. Vi kommer att beröra teman såsom ondskans problem och bibelns trovärdighet, där var och en får delta utifrån den nivå man känner sig bekväm med. Konferensen kommer även att bli en samlingspunkt för olika apologetiska initiativ som finns runtom i Sverige idag. Vidare så kommer vi få ta del av exempel på hur man kan arbeta praktiskt och kreativt med apologetik i församlingen eller i andra forum.
Syftet med denna konferens är att utrusta kristna med kunskap såväl som tankeverktyg och en förmåga att analysera apologetiska resonemang. Till dig som ledare i din församling vill vi rikta ett extra stort “Välkommen”. Vi tror att du behöver ett forum där du får bearbeta de svåra frågorna kring kristen tro som alltid borde ha ett stort utrymme i församlingen. Vi hoppas kunna erbjuda två spår vid vissa föreläsningar: ett grundläggande spår och ett på mer avancerad nivå för dig med mer förkunskap.

Ett nytt inslag för i år är det som kallas för ”Live-diskussion med publik” i schemat. Det kommer vara en diskussion mellan två personer som representerar en kristen person och en skeptiker. Tanken är att samtalet gestaltar hur ett vanligt samtal kan se ut kring ett svårt tema som t.ex. ondskans problem, som är ett av de teman vi har valt. Efter en stunds diskussion kommer ni som publik även släppas in i samtalet då ni får chansen att grilla den kristna personen ytterligare med invändningar och frågor kring det valda temat.

På Apologias årsmöte kommer styrelsen lägga fram förslaget om att gå samman med organisationen CKA och där har medlemmar i Apologia möjlighet att rösta kring förslaget. Kom gärna till mötesbyrån om du inte är säker på om du har betalat medlemsavgiften och därmed är medlem. Alla som inte är medlemmar får såklart gärna delta och komma med frågor och inlägg.

På lördagkvällen kommer vi ha en gemensam visionskväll där vi i Apologia berätta vad vi drömmer om och där vi även vill få ta del av era tankar om vilka behov som finns och vilka drömmar ni bär på. Vi kommer bland annat få lyssna till en panelsamtal med Mats Selander, Emelie Rynningsjö och Rolf Forslund som berättar om deras tankar om vägen framåt för apologetiken i Sverige. Kvällen avslutas med en stund i bön och lovsång.

apologia-schema

 

Konferensen är 450 kr för dig som ärörvärvsarbetare och 300 kr för dig som är student, söker arbete eller är pensionär. I priset ingår fika under helgen och en lättare lunch på lördagen. Middag på lördagen ordnar var och en själv och det finns gott om matställen nära konferenslokalen. Även boende ordnar var och en själv, men Apologia hjälper gärna till att förmedla boendeplatser för att ge förutsättning för så många som möjligt att kunna åka. Hör av dig till oss på info@apologia.nu om du vill ha tips eller hjälp att exempelvis hitta ett sätt för dina församlingsmedlemmar att bo tillsammans för ett rimligt pris.

Anmälan är nu stängd men det finns möjlighet att komma på separata föreläsningar och seminarier. Priset är 60 kr för arbetande och 40 kr för studenter/pensionärer/arbetssökande för varje föreläsning. Lunch ingår då ej men fika. Betalning sker på plats i mötesbyrån med swish, kort eller kontanter.

 

Varmt välkomna!