Uppståndelsen – möjlig, sannolik, trovärdig?

Martin Helgesson är medarbetare på CredoAkademin och studerar filosofi i Stockholm. Hans seminarium på konferensen ”Vilken Jesus ska jag tro på?” handlar om uppståndelsen. De kristna har i alla tider talat om att Jesus uppstod efter att ha dött på korset. Idag är många skeptiska till sådana extraordinära händelser. Martin vill visa att det finns historiskt och filosofiskt goda argument för oss att tro att Jesus verkligen uppstod. Det gäller bara att inte ha bestämt sig i förväg…

[…]

Evangelierna som historiska källor – Do we have the right books?

Pete Williams, NT-forskare med doktorstitel från Cambridge, jämför Bibelns evangelier med de alternativa evangelier, ex. Tomasevangeliet och Judasevangeliet, som blivit populära i vår tid. Föredraget knyter an till temat för höstkonferensen 2009: ”Vilken Jesus ska jag tro på?”.

Frågor som lyfts i detta föredrag är: Har vi rätt källor till vår förståelse av Jesus? Har de alternativa evangelierna en högre, eller åtminstone lika hög historisk trovärdighet som de kanoniska kristna evangelierna? Vad säger egentligen de alternativa evangelierna om Jesus?

[…]

Tvivel

Lois Lindholm arbetar på den kristna kommuniteten L’Abri i England, där hon möter många som tvivlar och brottas med livets frågor. I detta seminarium om tvivel delar hon med sig av sina erfarenheter och lärdomar. (Ljudet är lite brusigt i början, men blir bättre efter 3 minuter.)

[…]

Apologetik – nu och då

Ett trippelseminarium om apologetikens roll i kyrkan från Jesus tid till idag. Med Stefan Gustavsson, Stefan Lindholm och Mats Selander. Paulus, Francis Schaeffer och Alvin Plantinga är några av de namn som dyker upp i denna genomgång av historien, som syftar till att uppmuntra dagens kristna att försvara och förklara tron med förnuftet.

[…]

Cynism

Stefan Lindholm talar om cynism – svårigheten att tro i misstänksamhetens tidevarv. Från Apologetisk konferens den 27-28 mars 2009 i Stockholm. Stefan är doktorand i teologi och arbetar på L’Abri-kommuniteten i England.

[…]